DISIFLUX PUMP

DISIFLUX PUMP

Pumpa za čišćenje sistema hlađenja, grijanja, radiatora, solarnih panela itd. Sa odabranim proizvodom za čišćenje uklanja skoro sve vrste otpada (Antinex, Ferronex ili Algacid). Opremljena je sa troputnim ventilom, regulatorom tlaka, manometrom i PVC cijevima i filter. Ne koristiti pumpu sa kiselinama.
Radna temperatura: od 5 do 60 ˚C
Spojevi: 3/4″
Pritisak: 6 bar.
Teh.podaci: 20 lt. / 0,5 Kw / 40 l.

Opis proizvoda i način uporabe (PDF)

SKU: PDISIFLUX Kategorija: Oznaka: