Holender matica HR

Holender matica HR

19,25 kn

Ulaz: W 21,8×1,14″
Izlaz: priključak za crijevo za plin Ø8

SKU: AC 001F Kategorija: